Tam Bağlaşıklı Olarak akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinin Sayısal Olarak Modellenmesi


Şahin M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: April 2018