Karbokatalizörlerin Su/Atıksu Arıtma Uygulamalarında Kullanımı: Endokrin Bozucu Bisfenol A Kirleticisinin Giderimi


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: June 2019