Güney Kazakistan ın Tektonik Evirimi Oroklinal Kıvrımlanma ve Geç Paleozoyik Erken Mesozoyik Zaman Aralığında Kuzey Asya da Görülen Kıtalarararası Makaslama Zonları


Natalın B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: April 2018