Balda Hidrosimetilfurfural oluşumunun kinetiğinin camsılığa geçiş sıcaklığı kullanılarak modellenmesi


Kılıç Akyılmaz M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2005
  • End Date: November 2007