Gıda Endüstrisi Atıksuları ve Organik Evsel Katı Atığın Fermantasyon Ürünlerinin Kullanımı ile Hücre İçi Polihidroksialkanoat Eldesi


Yağcı N. (Executive) , Karaca S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: February 2020