Ultrases Enerjinin Hidrate Çinko Borate (2ZnO.3B2O3.3.5H20) Çöktürülmesindeki Etkisi


Gürbüz H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2006
  • End Date: April 2018