Aterosklerozda miRNA-126 Sinyal Yolağı Molekülleri ile ilişkili Anjiyogenik Mekanizmaların Araştırılması


Bermek H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: May 2017