İkinci Harmonik Üretim için Mikronaltı Ba Sr TiO3 İnce Filmler ve İşlevselliklerinin Elektriksel Sınır Şartlarına Bağlılığı


Ergenç A. F.

EU Supported Other Project, 2014 - 2017

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: January 2017