K-Asidin Elektrokoagülsyon Prosesi ile Arıtımının Cevap Yüzey Yöntemi Kullanılarak OPtimizasyonu


Arslan Alaton İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: March 2012