15N İzotop İşNretlenmiş Metalli ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi ve 15N NMR larının İncelenmesi


Koçak M. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: April 2015