Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi


Baydoğan N. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2008
  • End Date: February 2010