6. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Erzurum Kırkgöze Havzasında Kar-Erime Akış Modelinin Araştırılması Projesi


TUBITAK Project, 2009 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: January 2010