Elektro üretim yöntemiyle sodyum aljinat ve mısır nişastası içeren nanolif eldesine etki eden faktörlerin incelenmesi


Altay F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: May 2019