Ftalosiyanin İçeren Polimer Esaslı Nanofiber Kompozit Yapıların Elektrospin Yöntemi ile Eldesi ve Özelliklerinin İncelenmesi


Gökçeören A. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: October 2014