Değişken Kesitli ve eksenel geometrisi Silindirik Olmayan Visko Elastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Metodu İle Analiz


Omurtag M. H. (Executive), Eratlı N.

TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2011
  • End Date: October 2014