İncir Besiyerinde Aspergillus Carbonarius'un Gelişme ve Okratoksin Üretimine Çevresel Faktörlerin Etkisinin İncelenmesi


Karbancıoğlu Güler H. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: April 2015