Halk Danslarına Çalgısal Eşlikte Geleneksel İcra Biçimi: Ayağa Çalma ve Asma Davul Örneği


Uzunkaya E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2018