Düşük Proteinli Peynir Benzeri Bir Ürün Yapısının Geliştirilmesi


Kılıç Akyılmaz M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2008
  • End Date: April 2018