antibiyotiklerin Biyolojik Ayrışabilirlik Özelliklerinin ve Karışık Mikrobiyal Kültür Üzerine Toksisite/İnhibsyon Etkilerinin Araştırılması


Çokgör E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: March 2018