Demir (lll) İyonu-Bazlı Foto-Fenton Oksidasyon Proseslerinde Işık Şiddetinin ve Türünün İrdelenmesi : K-Asit Üzerine Bir Çalışma


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: September 2012