K-Asitin Fotokimyasal Oksidasyonunun Modellenmesi ve Aktif Çamur İnhibisyonuna Etkilerinin İncelenmesi


Arslan Alaton İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2009
  • End Date: February 2010