Gelişme Sürecinde Tarım Sektörünün İmalat ve Hizmet Sektörleri ile İlişkisinin ve Etkileşiminin Modellenmesi-Türkiye Örneği


Günçavdı İ. Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2004
  • End Date: February 2011