Endokrin Bozucu Dimetil Ftalatın Sülfat radikali Bazlı Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminin Araştırılması


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: July 2017