Endokrin Bozucu Bileşiklerin H2O2/UV Oksidasyonu:Dimetil Ftalat İle Örnek Bir Çalışma


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2008
  • End Date: April 2018