Uydu görüntülerinin mekansal çözünürlüğünün peyzaj metrikleri ile olan ilişkisinin araştırılması


Sertel E. (Executive), Yay Algan I., Musaoğlu N., EKERCİN S., AKSU A. G. , Şallı B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: January 2020