Pendant Kaliks[4]pirol İçeren Polistirenler Kullanılarak Halojenür Anyonlarının Ekstraksiyonu


Aydoğan A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: April 2018