Ortotrop üç parametreli Pasternak zemine oturan iki ve üç boyutlu tabakalı kompozit çubukların zorlanmış titreşim analizi


Eratlı N. (Executive), Arıbaş Ü. N., Omurtag M. H., Ermiş M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: December 2019