Nesnelerin İnterneti, Savunma ve Yenilikçi Hesaplama Yöntemlerindeki Analog Devre Uygulamaları için 40 nm Transistör Teknolojisinin Zamana Bağlı Yıpranma, Kriyojenik Ortam ve Işınım Etkilerine Yönelik Ölçeklendirilebilir Modellemesi


Yelten M. B. (Executive), Zayim E., DÜNDAR G., Hacıyakupoğlu S.

TUBITAK Project, 2018 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: May 2022