RE-VET European Training Curriculum for Restoration Workers


Kayalıca M. Ö. (Executive), Güven D., Yurtseven M. B., Salman S. Y., Tanyeli G., Kahya Sayar Y., et al.

Erasmus Project, 2020 - 2022

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: December 2022

Project Abstract

Restorasyon çalışmasının kalitesi, şantiyedeki işçilerin yetkinliklerinden doğrudan etkilenir. Gerekli becerilere, bilgiye veya hassasiyete sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon çalışmalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir. Bu işçilerin temel yeterlilikleri genellikle tam olarak geliştirilmemiştir çünkü bu işçilere sağlanan eğitim genellikle restorasyon becerileri değil temel inşaat becerileri üzerinedir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde restorasyonlar için nitelikli zanaatkarlar bulmak zordur. Avrupa'daki beceriler ve nitelikler şeffaf değildir ve birbirleriyle tutarlı değildir.

Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma / restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu, hedeflenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesine doğrudan dahil olanları dahil etme fırsatı sağlayacaktır. Bu platform ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir.