İleri Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizleri ile İklim Değişikliğinin Bitki Büyümesi ve Toprak Erozyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması


Musaoğlu N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: October 2018