Duktal Meme Kanseri Olgunlarında CYP17 ve CYP19 Gen Bölgelerinin Ekspresyonlarının ve Aromataz Aktivitelerinin İncelenmesi


Bermek H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: February 2018