Çevresel Östrojenlerden Oktilfenolün Peroksisülfat/UV-C ve Peroksimonosülfat/UV-C Fotokimyasal Prosesleri ile Artırımı


Ölmez Hancı T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: April 2014