Büyükbaş Hayvan Dışkısıyla Beslenen Termofilik Anaerobik Çürütücülerde, Oksitetrasiklinin Mikrobiyal Populasyon ve Biyogaz Üretim Verimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: May 2013