Türk,Alman ve Amerikan TV Reklamlarının Tipolojisi Kültürler arası bir Karşılaştırma


Burnaz H. Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2001
  • End Date: May 2002