Türkiye'de Sanayi Yerseçimine Etki Eden Faktörlerin Global ve Lokal Regresyon Yöntemleri ile Modellenmesi


Gezici Korten E. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: July 2017