KILL-POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN FTIR SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZASYONU


İşçi Turutoğlu S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2009
  • End Date: March 2014