Topoğrafyanın Artzamanlı İzlenmesi ve Modellenmesinde Yeni Teknikler Büyük Menderes Nehrindeki menderes yapıların hacimsel değişiminin İHA tabanlı modellenmesi ve ekstrem olayların etkisi


Şen Ö. L. (Executive), Özcan O., Göğüş O. H. , Akay S. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: January 2020