Integration of 3D Models Obtained by Using Unmanned Aerial Vehicles to Geographic Information Systems: Case Study of Sultanahmet World Heritage Site


Yakar İ., Bilgi S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: February 2022

Project Abstract

Sultanahmet UNESCO Dünya Miras Alanı, Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı'nın üzerinde bulunduğu alan ile Sultanahmet ve Cankurtaran bölgelerindeki Roma ve Osmanlı dönemlerinden kalmış olan tarihi yapıların bulunduğu bölgeyi kapsamaktadır. Söz konusu bölge, Topkapı Sarayı'nı da içerisinde bulunduran Sur-i Sultani Koruma Alanı ve Sultanahmet Bölgesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Proje kapsamında, evrensel değerde olan bu dünya miras alanı içerisindeki Roma ve Osmanlı döneminden kalmış olan tarihi yapıların insansız hava aracı (İHA) ile ölçmesi ve üç boyutlu modellemesinin yapılarak, elde edilen bu üç boyutlu modellerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda, İHA’lar objeye doğrudan temas sağlamadan, hızlı bir şekilde yapıların üç boyutlu modellerini çıkartabilme özelliği ile tarihi yapıların modellenmesinde artarak kullanılan bir metot olmaya başlamıştır. Tarihi yapıların modellenmesinde, yapı ile doğrudan temasın sağlanmaması, yapının zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında kullanılacak yöntem, “insansız hava aracı ile modelleme” olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu üç boyutlu modeller (3B) daha sonra restorasyon çalışmaları, yapılardaki deformasyonların izlenmesi gibi pek çok farklı amaçla kullanılabilmektedir. CBS ise günümüzde mühendislik bilimlerinden temel bilimlere kadar pek çok farklı alanda daha çok 2 boyutlu olarak  kullanılan bir teknolojidir. Ancak, gürültü tahmin modeli, taşkın modelleri, hava kirliliği modeli, jeolojik modeller gibi bazı durumlarda 2 boyutlu modeller yetersiz kalmaktadır. 3 boyutlu mekan modeline ihtiyaç duyulan diğer alanlar ise şehir planlama, çevresel gözlemler, telekomünikasyon, kurtarma operasyonları, arazi planlamadır (Stoter and Zlatanova, 2003). Böylelikle, elde edilen üç boyutlu modellerin CBS' ye entegrasyonu ile ileride yapılacak olan çalışmalar için bir altlık oluşturulmuş olacaktır.