Akışkanlar Arası Nanoboyutta Madde Aktarımı için Üç Boyutlu Aşırı Gözenekli Mikro ve Nano Yapıların Üretimi


Ergenç A. F.

TUBITAK Project, 2013 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: April 2016