Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Kısa ve Uzun Dönemli Kayma Hızının Jeolojik ve Morfotektonik Yapılar ile Belirlenmesi


Akyüz H. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2008
  • End Date: March 2009