Toprak-yapı etkileşiminin araştırılması için yeni bir deney düzeneği ve yönteminin geliştirilmesi


Bulut O. (Executive), Kutlu A., Ataoğlu Ş., Baytak T., Çevikbilen G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2019
  • End Date: May 2022