Havasız Çürütmede Farklı F/M Oranlarında Ultrasonik Çamur Dezentegrasyonunun Gaz Üretimi Üzerine Etkisi


Yağcı N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: April 2018