Eğik Şokun indüklediği Laminer Sınır Tabaka ayrılmasının Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi


Çelik B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: October 2017