Reaktif ve Dispers Tipi Ticari Boyaların Katalitik Ozonlama ve Fotokatalitik Prosesler ile Kimyasal Ön Arıtımı, Proseslerin Biyolojik Arıtabilirliğe Etkisi


Arslan Alaton İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2001
  • End Date: October 2005