Değişken Genlikli Çok Eksenli Tekrarlı Plastisite Gözlenen Pseudo-Saturasyon Davranışı için Bir Formülasyon


Türkmen H. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2004
  • End Date: April 2018