Geç Orta Eosen Fulra Formasyonu Orthophragminidleri (Kutch Havzası, Batı Hindistan): Bölgesel Önemi ve Batı Tetis'de (Kuzey Afrika, Avrupa ve Türkiye) İyi Tanımlanmış Orthophragmid Toplulukları ile Korelasyonu


Özcan E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: April 2018