Balıkesir-Balya Pb-Zn Maden Atıklarının Jeokimyasal Karakterizasyonu ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması


Çelik Balcı N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: February 2018