Endüstriyel Yüzey Aktiflerin Aril Sülfonatların ve Bunların İleri Oksidasyon Ürünlerinin Toksisitelerinin Respirometrik Araçlarla Tayin Edilmesi


Ölmez Hancı T.

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: July 2010