Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığında MEFV Gen Ekspresyonu ve Metilasyon Analizleri


Tahir Turanlı E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2009
  • End Date: February 2011