Sn-2 Pozisyonu assit ile Sn-1,3 Pozisyonları Dokosahekzaenoik asit (DHA) ve Araşidonik Asit (AA) ile Zenginleştirlmiş Anne Sütü Yağı Benzerlerinin Enzimatik Yöntemle Eldesi


Şahin Yeşilçubuk N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: January 2012